Il.luminació

Pilots, kits elèctrics, pinyes i cables per a la correcta il·luminació dels remolcs